Mødedato: 08.02.2021, kl. 15:30
Mødested: Se mail

Orientering vedr. atelierer i kommunen

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status på kortlægningen af atelier og værkstedspladser i Københavns Kommune. 

Beslutning

Forvaltningen opsummerede de findings, sekretariatet er kommet frem til vedr. atelier. Herunder status på spørgeskemaundersøgelsen sekretariatet har sendt ud, samt opsummering af forskellige undersøgelser og interviews, hvoraf sekretariatet har fremhævet tre forskellige modeller for atelierer. Sekretariatet sender en rapport ud, hvor dette er udfoldet.

Michala Paludan foreslog, at sekretariatet undersøger Foreningen for kunstnerboliger i KBH – der er dog lang venteliste i dag, så det kommer mest ældre kunstnere til gode. Hun pegede desuden på Oslo, som et godt eksempel på en by, hvor der er blevet etableret gode atelier- og boligforhold for kunstnere. Sekretariatet oplyste at det er en del af den rapport, som bliver fremsendt til Rådet inden næste møde.

Michala Paludan fremhævede afslutningsvist, at det betyder meget, at atelieret er placeret i en bygning, hvor der er et langsigtet lejemål, så der er mulighed for en mere permanent tilstand.

Til top