Mødedato: 08.02.2021, kl. 15:30
Mødested: Se mail

Eventuelt

 

Beslutning

Under eventuelt blev det vedtaget, at Hannibal Andersen fortsat skal fungere som kunstfaglig rådgiver for Kunstforeningen Kulbanekvarteret og Områdefornyelsen Kulbanekvarteret i forbindelse med udsmykningen af Viadukten ved Vigerslev Alle station.

Hannibal Andersen har været tilknyttet Rådet for Visuel Kunst som suppleant, siden det blev nedsat i 2018 og fungerede som regulært medlem af Rådet i 2019 og 2020 under Hannah Anberts orlov. Hannibal Andersen fungerede desuden som Rådets formand fra juni 2020 - januar 2021. Efter Hannah Anbert er kommet tilbage fra sin orlov, fortsætter Hannibal Andersen i sin rolle som suppleant. Han blev tilknyttet projektet i Kulbanekvartet som Rådets kunstfaglig rådgiver medio 2020, hvorfor Rådet gerne vil have at han fortsætter dette arbejde perioden ud. 

 

Til top