Mødedato: 08.02.2021, kl. 15:30
Mødested: Se mail

Ansøgning "Aye-Aye" Aye-Aye 1/5 2021 - 30/6 2023

Se alle bilag

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst meddeler afslag, på baggrund af projektets samlede økonomi. Forvaltningen opfordrer samtidig Rådet til, at afgive deres faglige vurdering af projektet. 

 

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst gav afslag, på baggrund af Rådets økonomiske råderum og da det vurderes, at projektet vil blive bedre støttet gennem en større bevilling fra f.eks. Kultur- og Fritidsudvalget. Rådet opfordrer dog ansøger til, at søge Rådet løbende om støtte til de enkelte delprojekter/udstillinger i Aye-Aye.
Til top