Mødedato: 08.02.2021, kl. 15:30
Mødested: Se mail

Status på den visuelle kunstplan

Indstilling

Forvaltningen orienterer Rådet for Visuel Kunst om status på arbejdet med den visuelle kunstplan. 

Beslutning

Forvaltningen orienterede om, at status for Plan for Visuel Kunst kommer på møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 11. februar.

Som led i præsentationen vil Historie & Kunst også komme ind på perspektiver for planen fremadrettet, hvor der også gerne må være mere fokus på koordinering på tværs ift. øvrige kunstinitiativer, som KFU støtter. Kassandra Behrndt-Eriksen bemærkede, at det lød som en god idé, men at praksis i KFU ofte var, at enkeltsager tit tog fokus fra mere strategiske tiltag.

Til top