Mødedato: 08.02.2021, kl. 15:30
Mødested: Se mail

Ansøgning "JV / RH The Poetic of Torn Posters" Bladr 10/6-4/7 2021

Se alle bilag

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 6.000 kr. Udstillingen blev bevilliget 6.000 kr. i 2019 og skulle finde sted i 2020, men måtte aflyses grundet COVID-19. Den afvikles i stedet i 2021, hvorfor der gensøges om støtte. 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 6.000 kr. 
Til top