Mødedato: 08.02.2021, kl. 15:30
Mødested: Se mail

Opfølgning på drøftelse af principbeslutning

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst drøfter principbeslutningen vedr. kønskvoter på indkøb af kunst, bl.a. med udgangspunkt i data for fordeling af indkøb 2002-2020.

Rådet bedes tage stilling til følgende: 

1. Hvorvidt der skal formuleres en udvidelse af kommissoriet vedr. ligestilling. F.eks. ved at Rådet forpligter sig til at opsøge lige mange mandlige og kvindelige kunstnere.  

2. Hvorvidt spørgsmålet skal rejses politisk i BR af enkelte medlemmer, uden at disse repræsenterer Rådet.

3. Om der skal udarbejdes halvårlige oversigter over indkøbene, så der er bedre mulighed for at rette ind ift. antallet af hhv. mandlige og kvindelige kunstnere.

4. Om der skal lægges en indstilling op til KFU, hvor man ønsker at nedenstående drøftes:

a. formulering i kommissoriet, som den foreslåede.
b. at man ønsker at indføre kvoter på indkøbene.

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst behandler punkt 10. på Rådets møde d. 14. juni. 
Til top