Mødedato: 08.02.2021, kl. 15:30
Mødested: Se mail

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst godkender dagsorden. 

Beslutning

Dagsorden blev godkendt. 

Deltagere: Michael Thouber, Mette Sandhoff Mansa, Michala Paludan, Hannah Anbert, Torben Ribe, Kassandra Behrndt-Eriksen. 

Michala Paludan erstatter Kristian Poulsen i Rådet for Visuel Kunst, da sidstnævnte er udtrådt af Rådet. Hannah Anbert er kommet tilbage fra sin orlov, hvorfor Hannibal Andersen igen tilknyttes Rådet som suppleant. 

Kassandra Behrndt-Eriksen forlod mødet efter behandling af punkt 13. 

Til top