Mødedato: 30.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Udskolingen, Heimdalsgade 29-33

Høring: Etablering af genhusningspavilloner ved Guldberg Skole

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 

  1. at Lokaludvalget godkender det indsendte høringssvar vedr. etablering af genhusningspavilloner ved Guldberg Skole.  

Problemstilling

Nørrebro Lokaludvalg modtog den 20. juli en parthøring vedr. etablering af genhusningspavilloner ved Guldberg Skole, Sjællandsgade 10.

Fristen for partshøringen var den 10. august 2022. På grund af den korte frist blev høringssvaret udarbejdet af forpersonskabet og tovholdere fra hhv. Byrum, Miljø og Trafik-arbejdsgruppen og Børn, Unge og Kultur-arbejdsgruppen i starten af august, og er indsendt. 

Høringssvaret er vedlagt som bilag samt svar fra Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed, Teknik- og Miljøforvaltningen modtaget den 22. august. 

Baggrund
I forbindelse med den forstående helhedsrenoveringen af Guldberg Skole, skal eleverne genhuses. Der opstilles til dette pavilloner i tre etager til undervisningsbrug, som rummer basislokaler til 21 klasser på skolens boldbane ved matriklen på Sjællandsgade 10. I alt opsættes der 72 pavilloner. Derudover opstilles der pavilloner i to etager på vejareal med omklædningsfaciliteter til idræt. Pavillonerne skal være på grunden i omkring tre år inklusiv opsætning og nedtagning. 

I forbindelse med genhusningen ensrettes Prinsesse Charlottes Gade, så der kan etableres en midlertidig skolegård på en del af fortovsareal på Prinsesse Charlottes Gade med den konsekvens, at der midlertidigt nedlægges 14 parkeringspladser.

Forvaltningerne i Københavns Kommune har i fællesskab undersøgt forskellige genhusningsmuligheder. Undersøgelsen har peget på, at den mest hensigtsmæssige løsning er at opstille pavilloner på skolens matrikler. Derved sikres tilknytningen til området og skolens øvrige faciliteter som KKFO, klub og de dele, som ikke er omfattet af byggeriet. Det er endvidere skolebestyrelsens ønske, at genhusningen foregår på skolens matrikler.

Løsning

Lokaludvalget godkender det indsendte høringssvar vedr. etablering af genhusningspavilloner ved Guldberg Skole.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte det indsendte høringssvar vedr. etablering af genhusningspavilloner ved Guldberg Skole.

Til top