Mødedato: 16.12.2020, kl. 17:30
Mødested: ---

Meddelelser

 

Problemstilling

Sekretariatet

 

 

Formandskab

 

 

Arbejdsgrupper

 

 

Følgegrupper

 

Beslutning

Sekretariatet:
Puljen er tom

 

Formandskabet:  

 

Tovholdere:

Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen:

Næste arbejdsgruppemøde er d. 12. januar
Turismeprojekt op på næste arbejdsgruppemøde
Møde om skybrudssikring Skt. Jørgens Sø
Event under World Arcitecture Event
Møde om skole i De Gamles By torsdag d. 17. december
Arbejdsgruppen kunne ikke blive enige om høringssvar til høringen om nye retningslinjer for altaner

 

Social- og sundhedsarbejdsgruppen:

 

 

Børne- og Ungearbejdsgruppen:
Sidste møde blev udskudt
Konference er udskudt til der er klarhed over hvornår den kan afholdes

 

Følgegrupper:
Til top