Søg
Mødedato: 16.12.2020, kl. 17:30
Mødested: ---

Høring: Lokalplansforslag Baldersgade 24

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. lokalplansforslag Baldersgade 24, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen. 

Problemstilling

Lokalplanforslaget skal muliggøre en daginstitution på Baldersgade 24.  Den eksisterende hovedbygning og hjørnebygningerne bliver fastlagt som bevaringsværdige i lokalplanforslaget. Med lokalplanen bliver det muligt at lave en tilbygning på ca. 1.100 m2 mellem hovedbygningen og hjørnebygningen mod Mimersgade. Lokalplanen stiller krav om, at udearealerne bearbejdes, så der skabes et fælles gårdrum opdelt i et område for daginstitutionen og et område for beboerne i boligbebyggelsen, der grænser op til matriklen. På arealet foran bygningerne skal der skabes en forplads, der inviterer til ophold og leg. Realisering af lokalplanen forudsætter nedrivning af forbindelsesbyggeri.

Deadline d. 7. januar.

Udkast til høringssvar:

Lokaludvalget synes at det lyder som en god ide med en daginstitution, da der mangler institutioner i bydelen. 

Lokaludvalget vil gerne opfordre til, at de træer, der skal fældes i forbindelse med byggeriet, i stedet flyttes til et andet sted i bydelen.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. lokalplansforslag Baldersgade 24, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen. 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedr. lokalplansforslag Baldersgade 24, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.
Til top