Mødedato: 16.12.2020, kl. 17:30
Mødested: ---

Åbent brev om mere plads til friarealer og udearealer til skoler i byudviklingen

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 

  1. at Lokaludvalget træffer beslutning om man vil være medunderskriver på åbent brev fra Lokaludvalgene til Borgerrepræsentation om mere plads til friarealer og udearealer til skoler i byudviklingen.

Problemstilling

Amager Vest Lokaludvalg har henvendt sig til alle lokaludvalgene og spørger til, om andre lokaludvalg, vil være medunderskrivere på et åbent brev til Borgerrepræsentation om mere plads til friarealer og udearealer i byudviklingen, ikke mindst til skolerne i byen. 

Her er henvendelsen:

Kære Lokaludvalg i København

Amager Vest Lokaludvalg har længe været bekymret for, hvilke konsekvenser de meget store skoler på meget små grunde vil have for børnene i bydelen. Efter arbejdet med Lokalplansforslaget til Hannemanns Allé er bekymringen kun vokset; her er planlagt en firesporet skole til 1200 elever, presset ind mellem Royal Arena og boligbyggeriet Generationernes Hus (https://www.avlu.dk/wp-content/uploads/2020/06/FOKUS-p%C3%A5-friarealer_%C3%B8ravis-d.2-3-2.pdf )

Vi spurgte lokaludvalgssekretariaterne tidligere på året, om lokaludvalgene i de andre bydele havde samme udfordringer og bekymringer og fik flere istemmende tilbagemeldinger, med eksempler på nybyg og ombyg af skoler, hvor der kun var meget lidt plads til udearealer (se bilag ’Eksempler: store skoler på små grunde’ – som meget gerne må udbygges med flere eksempler fra jeres bydele).

Derfor har Amager Vest Lokaludvalg taget initiativ til et åbent brev til politikerne på Københavns Rådhus (se bilag ’Brev til BR: Store skoler på små grunde’); Med udgangspunkt i forskning, formålsparagraffer og undervisningsmiljøloven beskriver vi bekymringerne og opfordrer til at gentænke byudviklingen, så der bliver plads til vores børn i byen.

Amager Vest Lokaludvalg håber på, at de andre Lokaludvalg i kommunen vil være medunderskrivere. Alt efter opbakningen fra jer, regner vi med at spørge interesseorganisationer, forskere mfl. inden for skoleliv, børns trivsel og udvikling, om de også vil være medunderskrivere, inden vi sender det til BR.

Med venlig hilsen
Amager Vest Lokaludvalg

Tillæg med lokalt perspektiv fra Nørrebro
Vi har jo et særligt forhold på Nørrebro med skolen i De Gamles By, hvor der jo for nyligt har været en proces, der viste, at der ikke er mere plads til skolebyggeri her i bydelen (med undtagelse af arealet ved skinnerne ved Rovsinggade og enkelte andre arealer, der ikke er kommunalt ejet).
I forbindelse med skolen i De Gamles By, har det løbende været lokaludvalgets holdning, at skolens udearealer ikke må inddrage mere af det grønne område ved "Fårefolden" end højst nødvendigt, og at der, hvis der kan, skal placeres udearealer på tagene af den kommende skole. 

Det vil være muligt, som medunderskriver af det åbne brev, at de enkelte Lokaludvalg kan indskrive lokale perspektiver eller forbehold, som f.eks. situationen med skolen i De Gamles By.

Der efterspørges desuden flere eksempler fra bydelene (bilag 2).

Løsning

Lokaludvalget træffer beslutning om man vil være medunderskriver på åbent brev fra Lokaludvalgene til Borgerrepræsentation om mere plads til friarealer og udearealer til skoler i byudviklingen.

Beslutning

Lokaludvalget traf beslutning om man vil være medunderskriver på åbent brev fra Lokaludvalgene til Borgerrepræsentation om mere plads til friarealer og udearealer til skoler i byudviklingen.

Til top