Søg
Mødedato: 31.05.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Nyt Havnebad ved Fisketorvet

Se alle bilag

Der er meget stor interesse for at bruge havnen til rekreative aktiviteter som badning, svømning og anden vandsport. Der findes i dag tre havnebade i havnen: Islands Brygge, Fisketorvet og Sluseholmen. Havnebadene har livredder i sommermånederne, og der er net i bunden af bassinerne. De er derfor mere sikre badesteder i forhold til badezonerne, som ikke har livredder og net i bunden.

De tre havnebade besøges hvert år af 200-300.000 gæster, hvilket medfører naturlig slitage. Det nuværende havnebad ved Fisketorvet blev bygget i 2002 og er det ældste havnebad i havnen. I Budget 2022 er der givet en planlægningsbevilling til et nyt havnebad ved Fisketorvet, da det nuværende havnebad er meget nedslidt. Arbejdet med projektforslaget til et nyt havnebad ved Fisketorvet er nu kommet så langt, at Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til indhold og ambitionsniveau for et nyt havnebad.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget vælger en af de skitserede modeller som ramme for det videre arbejde med et nyt havnebad ved Fisketorvet.

Problemstilling

Med budget 2022 blev der givet en planlægningsbevilling, med henblik på at undersøge muligheder for et nyt, mere tidssvarende havnebad. I budgetnotat og budgetforliget er der ikke taget endeligt stilling til indhold og ambitionsniveau for et nyt havnebad ved Fisketorvet (bilag1). Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor tage stilling til, hvilken type havnebad der ønskes udviklet og prissat til de kommende forhandlinger om Overførselssagen 2022/2023.

Løsning

Alle tre havnebade har børnebassin, svømmebassin og udspring. Kun Sluseholmen har indbygget sauna. Islands Brygge har ekstern mobil sauna. Samlet set dækker havnebadene med de nuværende faciliteter ikke behovet for badning i havnen. 

Havnebadet Fisketorvet

Havnebadet Fisketorvet besøges årligt af 40-65.000 gæster. Det nuværende anlæg fra 2002 er meget nedslidt og trænger til en omfattende opgradering for at blive mere tidssvarende. Anlægget har ikke handicapadgang, og der er ikke muligheder for f.eks. omklædning, sauna eller vinterbadning. Interessen for adgang til sauna og vinterbadning er de seneste år steget markant i byen. De nuværende muligheder kan derfor ikke dække interessen for vinterbadning i sikre omgivelser.

Forvaltningen foreslår at arbejde videre med et projektforslag ud fra en af følgende modeller:

  1. Et basis-havnebad i stil med det nuværende, dvs. svømmebassin, børnebassin og udspring, men uden omklædning, toiletter, sauna eller vinterbadning. Anslået pris 30-35 mio. kr.
  2. Et opgraderet havnebad med svømmebassin, børnebassin og udspring samt omklædning, toiletter, sauna og vinterbadning. Anslået pris 40-45 mio. kr.
  3. Et opgraderet og nyskabende havnebad med funktioner som nævnt under model 2 samt nye funktioner som fx opholdsmuligheder, udsigtsplatform og depoter til udstyr. Anslået pris 50-60 mio. kr.

Alle forslag har niveaufri/handicapegnet adgang.

Byggeri København har indgået aftale med rådgivningsfirmaet Spektrum Arkitekter, som i løbet af 2022 skal hjælpe kommunen med at afklare de forskellige muligheder, tekniske krav og prissætte de forskellige løsninger i forhold til kommende budgetforhandlinger.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Med udgangspunkt i Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning vil Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Byggeri København udarbejde et forslag til et nyt havnebad. Forslag og prissætning forventes klar oktober 2022, så et budgetnotat kan udarbejdes til Overførselssagen 2022/2023. Hvis budgetforslaget vedtages, vil der blive udskrevet en arkitektkonkurrence i 2023.

Projektet vil blive udviklet i samarbejde med Byggeri København og Københavns Ejendomme og Indkøb. Relevante foreninger og lokaludvalg vil ligeledes blive inddraget.

Søren Tegen Pedersen

  /Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 31. maj 2022: 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at forvaltningen skulle arbejde videre med udgangspunkt i model 2, idet udvalget lagde særlig vægt på at undersøge mulighederne for toiletfaciliteter, vinterbadefaciliteter og depoter til udstyr, samt at forvaltningen afsøger mulighederne for samarbejde med de omkringliggende aktører.

Udvalget aftalte, at medlemmerne af udvalget kunne referere udvalgets beslutning umiddelbart efter mødets afslutning, inden beslutningsprotokollen er offentliggjort.

Plan- og tilskudschef, Mads Kamp Hansen, og leder af Byudvikling, Kim Natour Svendsen, deltog under punktets behandling. 

Til top