Mødedato: 27.10.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

B-sag: Kommende sager

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager oversigten over kommende sager på udvalgets dagsorden til efterretning.

Problemstilling

Det bemærkes, at der kan ske ændringer af tidspunktet for de enkelte sagers behandling af Kultur- og Fritidsudvalget, bl.a. på grund af manglende oplysninger i sagen eller lignende.   

3. november 2022

 • Temadrøftelse om takster
 • Vederlagsfri adgang for pensionister på Thorvaldsens Museum, Nikolaj Kunsthal og Københavns Museum
 • Københavns Kommunes bygningspræmiering
 • Team Copenhagen
 • 3. regnskabsprognose og kvartalsregnskab
 • Ændring af forretningsorden
 • Afrapportering studietur
 • 3. sag om bevillingsmæssige ændringer (B-sag)
 • Bella Uno: Brugsaftale og deponering (B-sag)

24. november 2022

 • Temadrøftelse om idræt
 • Temadrøftelse om klubhuse (jf. budgetaftale 2023/idrætsmilliarden)
 • Orientering om proces for overførselssag 
 • Høring af revideret handicappolitik
 • Aftale med B93
 • Aftale Kløvermarken Tennisklub
 • Aftale med Sundby Sejlklub
 • Aftale med Sparta

8. december 2022

 • Foreløbige temaer for budgetseminar
 • Input til Integrations- og Medborgerskabspolitikken
 • Høring om strategi for biodiversitet
 • Ansøgninger om tilskud fra de disponible midler
 • Udmøntning af puljen til idrætsskabende initiativer
 • 4. sag om bevillingsmæssige ændringer (B-sag)

17. januar 2023

 • Model for orientering om ledige lejemål i Kødbyen
 • Badezoner og mobile saunaer
 • Nationalt kulturkort
 • Kunstgræstype for kommende baner i Hekla Park
 • Kastrup Skøjtehal og Pilegårdsbadet
 • Status på aftaler med idrættens organisationer
 • HR ledelsesinfo (B-sag)

Sager, hvor dato ikke er endeligt fastlagt:

 • Opfølgning på fordeling af midler til padeltennis
 • Evaluering af kriterier for udvalgets disponible midler
 • Mulige placeringer til vinterbadefaciliteter
 • Evaluering af Tour de France
 • Erfaringer og læring fra EM i herrefodbold, Tour de France mv.
 • Kapacitetsudnyttelse på idrætsanlæg
 • Byens Hus
 • Halkompleks og svømmehal i Nordhavn
 • Opfølgning på EM i kvindefodbold 2025
 • Udvalgshenvist medlemsforslag om reducering af engangsemballage
 • Arkitekturår 2023 og Bygningspræmiering
 • Integrations- og medborgerskabspolitik 2023-2026
 • Kultur- og Fritidspolitik
 • Cph Volunteers
 • Udmøntning af restmidler i Festivalpuljen
 • Værtskab for Aprilfestival
 • Rammer for nyt udbud af cafédrift på Kulturstationen Vanløse
 • Københavnertur 2023
 • Kriterier for kåring af Årets Idrætsforening
 • Fællesindstilling om lejereguleringer i kulturbygninger
 • Fællesindstilling om Naturpark Nordhavn

Kommende temadrøftelser:

 • Temadrøftelse om kunst, vækstlag og Nikolaj
 • Temadrøftelse om ledige m2
 • Temadrøftelse om kulturhuse
 • Temadrøftelse om renoveringsplan for kunstgræsbaner (herunder bæredygtighed)
 • Temadrøftelse om bæredygtighed og events

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 27. oktober 2022:

Indstillingen blev godkendt i forbindelse med dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).

Til top