Mødedato: 27.10.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Kultur- og Fritidsudvalget møde d. 27.10.2022, 16:00