Mødedato: 27.10.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

B-sag: Omprioritering af midler i 2022

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende omprioriteringen af mindreforbrug til drift af udendørs skøjtebaner i 2022, som senest blev behandlet på udvalgsmødet den 29. september 2022.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender den endelige omprioritering af 1,9 mio. kr. inden for rammen i 2022, jf. tabel 1.

Problemstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 29. september 2022 behandlede udvalget omprioriteringen af 1,9 mio. kr. som følge af mindreforbrug til drift af udendørs skøjtebaner i 2022. I den forbindelse bad udvalget om at blive forelagt en ny indstilling om omprioritering af midlerne.

Løsning

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelser og beslutning den 29. september 2022 foreslår Kultur- og Fritidsforvaltningen, at midlerne omprioriteres til følgende:

  • Kultur- og Fritidsforvaltningens andel af internt lån til intranetplatform (1,02 mio. kr. i 2022) – uændret siden sidste udvalgsbehandling
  • Screeningsbevilling til undersøgelse af udvikling af aktiviteter og tryghed på Genforeningspladsen (0,2 mio. kr. i 2022) – tilføjet ved seneste udvalgsbehandling
  • Merudgifter til vedligehold (0,7 mio. kr. i 2022) - etablering af vaskeplads til maskinel, der lever op til miljøkrav på Østerbro Stadion og Tingbjerg Idrætspark samt udbedring af ujævnheder og huller i græsset på fodboldbanen i Vigerslevparken. Merudgifter til Ørestad Skøjtehal er udgået siden seneste udvalgsbehandling.

Økonomi

Forslag til omprioritering er opsummeret i tabel 1.

1.000 kr., 2022 P/L

 2022 

Ledige driftsmidler fra udendørs skøjtebaner

 1.900

Forslag til disponering

Ekstraordinært afdrag på internt lån til intranetplatform

 1.020

Screeningsbevilling til undersøgelse af udvikling af aktiviteter og tryghed på Genforeningspladsen (ny)

    200

Merudgifter til vedligehold i KFF (rest) ekskl. Ørestad Skøjtehal

    680

I alt

 1.900

Midlerne ligger alle inden for Kultur- og Fritidsudvalgets servicebevilling og kan omprioriteres uden yderligere politisk behandling.

Videre proces

Forvaltningen vil omprioritere midlerne i henhold til udvalgets beslutninger.

Der forventes ligeledes at være ledige driftsmidler i 2023. Forvaltningen vil vende tilbage med en indstilling herom.

 

Søren Tegen Pedersen

/ Annegrete Vallgårda

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 27. oktober 2022:

Indstillingen blev godkendt i forbindelse med dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).

Til top