Mødedato: 26.10.2023, kl. 16:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Referat for Kultur- og Fritidsudvalget møde d. 26.10.2023, 16:30