Mødedato: 23.11.2023, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

B-sag: Kommende sager

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager oversigten over kommende sager på udvalgets dagsorden til efterretning.

Problemstilling

Det bemærkes, at der kan ske ændringer af tidspunktet for de enkelte sagers behandling af Kultur- og Fritidsudvalget, bl.a. på grund af manglende oplysninger i sagen eller lignende.

Løsning

7. december 2023

 • Temadrøftelse om udvikling af svømmehalsområdet (Blå Plan)
 • Handleplan ift. Integrationspolitikken 2023-2026
 • Intern høring af Erhvervsstrategi 2024-2027
 • Fliseareal ved ny kunstgræsbane på Kløvermarken
 • Udmøntning af anlægspuljer til idrætsfaciliteter
 • Udmøntning af Klubhuspuljen
 • Kortlægning behov for nye foreningsfaciliteter Amager Strandpark
 • Udvidelse af Kultur- og Læringscenter på Godsbaneterrænnet
 • Københavnertingets anbefalinger
 • Pilotprojekt om takster og kapacitetsudnyttelse
 • B-sag: 4. sag om bevillingsmæssige ændringer
 • B-sag: Udmøntning af Pulje til kreative erhverv og bymiljøer

25. januar 2024

 • Drøftelse af forslag i KFF’s investerings- og effektiviseringsstrategi 2025
 • Behandling af ansøgninger om nye små storbyteatre 2025-2028
 • Temadrøftelse om idrætsplanen
 • Værtskab for Aprilfestival 2026
 • Ny model for sociale partnerskaber (jf. KFU 11.05.23)
 • Idrætssociale indsatser – opfølgning på temadrøftelse
 • Godkendelse af udkast til Blå Plan 2024-2028 med henblik på politisk høring i fagudvalg og lokaludvalg,
 • Udvalgshenvist medlemsforslag om ny skøjtehal (BR 4/5)
 • Stillingtagen til ansøgninger om at blive regionale spillesteder 2025-2028 samt årlig driftsstøtte til de indstillede spillesteder

24. februar 2024

 • Behandling af ansøgninger til de disponible midler
 • Afrapportering på screening af helhedsplan Bellahøjmarken
 • Godkendelse af forslag i KFF’s investerings- og effektiviseringsstrategi 2025
 • Godkendelse af høringsudkast til Blå Plan 2024-2028
 • Årlig status på samarbejdsaftalerne med DIF og DGI
 • Evaluering af handlingsplan for ligestilling 2021-2024
 • Årlig status på tryghedsområdet og halinspektørordningen

Sager, hvor dato ikke er fastlagt

 • Sager, der skal forelægges Ankestyrelsen
 • Byens Hus (2023)
 • Behovsafklaring og placering af Ketsjersporten Hus
 • Renoveringsplan med økonomiske modeller og bæredygtighedskriterier for fremtidig renovering af kunstgræsbaner (jf. KFU 17.01.23)
 • Status og projektforslag GAME, herunder finansiering af afledte driftsudgifter (jf. KFU 17.01.23)
 • Temadrøftelse af eliteidrætten i København (jf. KFU 03.11.22)
 • Januar 2024: Stillingtagen til ansøgninger om at blive regionale spillesteder 2025-2028 samt årlig driftsstøtte til de indstillede spillesteder
 • B-sag: Brugsaftale til Copenhagen Music
 • Udvalgshenvist medlemsforslag om badning i hele havnen

Fællesindstillinger

 • Fællesindstilling: Naturpark Nordhavn, rammer for arkitektkonkurrencen (Afventer fællesmøde ml. udvalg)

Temadrøftelser

 • Temadrøftelse om bæredygtighed og events (jf. KFU 29.09.22)

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2023

 

Indstillingen blev godkendt under dagsordenspunkt 1 ”Godkendelse af dagsorden”.

Til top