Mødedato: 23.11.2023, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2023

 

Mødet startede kl. 16.00 og sluttede kl. 19.46

 

I mødet deltog:

Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B)

Kashif Ahmad (B)

Bente Møller (Ø)

Frederik W. Kronborg (Ø)

Lea Friedberg (A)

Jonas Bjørn Jensen (A)

Karina Bergmann (C)

Niels P. Ravn (C)

Klaus Mygind (F)

Claus Buch (V)

 

Fraværende med afbud:

Stine Finné Toft (Ø)

 

Klaus Mygind (F) ankom kl. 16.03 under dagsordenspunkt 1 ”Godkendelse af dagsorden”.

Kashif Ahmad (B) ankom kl. 16.45 under dagsordenspunkt 3 ”Behandling af ansøgninger til de disponible midler”.

Jonas Bjørn Jensen (A) forlod mødet kl. 18.33 under dagsordenspunkt 7 ”Placering af nye skoleidrætshaller”.

 

Der var anmodet om foretræde i forbindelse med dagsordenpunkt 7 ” Placering af nye skoleidrætshaller” fra Marianne Kirsten Nielsen.

Der blev også anmodet om foretræde i forbindelse med dagsordenspunkt 8 ”Udbud af Amager Bio og BETA” fra Randi Sørensen (fra Brugerbestyrelsen i Amager Bio).

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at imødekomme anmodningerne om foretræde, der blev afviklet umiddelbart efter dagsordenpunkt 1 ”Godkendelse af dagsorden”.

 

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Til top