Søg
Mødedato: 19.12.2022, kl. 12:00
Mødested: Skriftlig votering

Ekstra kulturaktiviteter for familier og udsatte mellem jul og nytår og genåbning af én infrarød sauna

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om der skal iværksættes ekstra kulturaktiviteter for familier og udsatte mellem jul og nytår samt tage stilling til, om der skal genåbnes en infrarød sauna i Valby Vandkulturhus.

Forvaltningen foreslår at afholde en sociokulturel nytårskur målrettet udsatte grupper i byen og kulturaktiviteter over flere dage målrettet børnefamilier.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at afsætte 200 t. kr. af de disponible midler til ekstra kulturaktiviteter for familier og udsatte mellem jul og nytår på fire udvalgte faciliteter i Kultur- og Fritidsforvaltningen
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at genåbne én infrarød sauna i Valby Vandkulturhus med øjeblikkelig virkning.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede på udvalgets møde den 8. december 2022 om at få forelagt to sager til skriftlig votering i udvalget hurtigst muligt. Det drejer sig om:

1. At Kultur- og Fritidsforvaltningen undersøger eventuelle muligheder for tryghedsskabende foranstaltninger ved kommunens kultur- og fritidsfaciliteter med fokus på i højere grad at kunne holde åbent mellem jul og nytår med finansiering af de resterende disponible midler for 2022.

2. At Kultur- og Fritidsforvaltningen hurtigst muligt fremlægger en sag til beslutning om at åbne en infrarød sauna i Københavns Kommune.

Løsning

1. Ekstra kulturaktiviteter for familier og udsatte mellem jul og nytår

Kultur- og Fritidsforvaltningen har afsøgt mulighederne for at holde ekstra åbent med kulturaktiviteter for familier og udsatte mellem jul og nytår. Der er taget højde for, at aktiviteterne kan realiseres med kort varsel. Alle forslag til aktiviteter er med vederlagsfri adgang.

Det er muligt at holde ekstra åbent følgende fire steder med aktiviteter:

  • Kulturhuset Indre By den 30. december 2022: Sociokulturel nytårskur. Målrettet udsatte grupper i byen, som bor på herberg eller gaden. Fællesspisning og fællessang i samarbejde med Det Runde Bord. Kapacitet op til 450 deltagere.
  • Prismen den 29. december 2022: Julestue med familiesamvær. Målrettet børnefamilier. Julekreative aktiviteter, papbyggeri, lav-selv-smykker, familiekonkurrencer. Kapacitet op til 300 deltagere.
  • Kulturhuset Kildevæld den 29. og 30. december 2022: 2 x Julestue med familiesamvær. Målrettet børnefamilier. Julekreative aktiviteter, papbyggeri, lav-selv-smykker, familiekonkurrencer. Kapacitet op til 300 deltagere.
  • Københavns Hovedbibliotek, Børneetagen den 27., 28., 29., og 30. december 2022: Teater, rytmik og musik. Målrettet børnefamilier. Ni aktiviteter fordelt over fire dage med fokus på sanselige oplevelser i mødet med kunstnere, der formidler poesi, rim og litteratur på interaktive måder. Kapacitet 55 deltagere pr. aktivitet, i alt 495 deltagere.

Hvis indstillingen godkendes, skal der afsættes et budget på 50 t. kr. til hver af de fire faciliteter med henblik på at gennemføre ovenstående aktiviteter. Der skal laves aftale med kulturaktører om indhold og aktiviteter, og der skal indkaldes ekstra feriepersonale. Det giver et samlet finansieringsbehov på 200 t. kr. Forvaltningen vurderer i øvrigt, at der ikke er behov for ekstra tryghedsskabende foranstaltninger i denne forbindelse.

Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler derfor, at Kultur- og Fritidsudvalget afsætter 200 t. kr. fra udvalgets disponible midler til ekstra kulturaktiviteter for familier og udsatte mellem jul og nytår.

2. Genåbning af én infrarød sauna

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 27. oktober 2022 at iværksætte lukning af saunaerne i Københavns Kommunes svømmehaller som et af flere præventive strømbesparende foranstaltninger på Kultur- og Fritidsforvaltningens område i vintersæsonen 2022-23. På udvalgsmødet den 8. december 2022 blev forvaltningen bedt om at udarbejde et beslutningsoplæg på genåbning af en enkelt infrarød sauna.

Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler, at den infrarøde fællessauna i Valby Vandkulturhus genåbnes. Saunaen har plads til ca. 6 personer ad gangen og befinder sig i et afsnit i Valby Vandkulturhus, hvor der i forvejen er adgang til et varmtvandsbassin. Valby Vandkulturhus er i forvejen en relativ ny og stor facilitet, som kan håndtere de ekstra besøgende, der må forventes i forbindelse med genåbningen. Desuden ligger faciliteten godt infrastrukturelt med gode muligheder for at benytte offentlig transport.

Den infrarøde sauna i Valby Vandkulturhus har et årligt energiforbrug på ca. 7.000 kWh.

Det kan ikke afvises, at der blandt brugerne vil være ønske om at åbne op for flere saunaer, ligesom borgere, der har opsagt deres års- og klippekort på baggrund af beslutningen om at lukke saunaerne, kan være utilfredse med, at de nu skal købe et nyt klippekort.

Økonomi

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at iværksætte ekstra kulturaktiviteter for familier og udsatte mellem jul og nytår, skal der afsættes 200 t. kr. fra udvalgets disponible midler i 2022 til finansiering af disse aktiviteter.

Såfremt der træffes beslutning om at genåbne den infrarøde sauna i Valby Vandkulturhus, vil det medføre en yderligere driftsudgift på ca. 35 t. kr. i 2023, der blot modregnes den forventede besparelse på energi som følge af de samlede energibesparende tiltag.

Videre proces

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen sætte forberedelserne af aktiviteterne i gang og genåbne saunaen i Valby Vandkulturhus dagen efter udvalgets beslutning.

Forvaltningen vil endvidere orientere offentligt til svømmehallernes brugere om det ændrede wellnesstilbud.

Søren Tegen Pedersen

                                                      /Christian Biel Knudsen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning (skriftlig votering i perioden 16.-19. december 2022):

 
Indstillingen blev godkendt.

Til top