Mødedato: 19.12.2022, kl. 12:00
Mødested: Skriftlig votering

Referat for Kultur- og Fritidsudvalget møde d. 19.12.2022, 12:00