Mødedato: 11.08.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

B-sag: Kommende sager

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager oversigten over kommende sager på udvalgets dagsorden til efterretning.

Problemstilling

Det bemærkes, at der kan ske ændringer af tidspunktet for de enkelte sagers behandling af Kultur- og Fritidsudvalget, bl.a. på grund af manglende oplysninger i sagen eller lignende.   

26. august 2022

 • Udvalgshøring af udkast til Københavns Kommunes indkøbspolitik
 • Fællesindstilling: Bud på værtsskab af EM i kvindefodbold 2025
 • Status på Kulturstationen Vanløse
 • Festivalplads
 • Ungdomsbureauet
 • Demokratietage
 • Kunstnerpladser i Tietgensgade og Staldgade
 • HR Ledelsesinfo (B-sag)

29. september 2022

 • Orientering om resultat af Budget 2023
 • Evaluering af handlingsplan for ligestilling
 • Temadrøftelse om svømmehaller og bæredygtighed
 • Opfølgning på temadrøftelse om huslejenævnet
 • Behandling af ansøgninger om tilskud fra de disponible midler
 • Pris- og lønfremskrivning af tilskud
 • Ansøgning fra teatergruppen Batida
 • Fællesindstilling: Naturpark Nordhavn
 • Udbud af Amager Bio
 • Udvalgshenvist medlemsforslag om markering af indstiftelsen af kvindernes internationale kampdag
 • Kvotefordeling på daghøjskoler
 • Udbud af samlet bookingsystem
 • Udvalgets mødeplan 2023

11. oktober 2022

 • Evaluering af bibliotekernes udlånskvoter for digitale materialer
 • Temadrøftelse om den bedste brug af idrætsfaciliteter
 • Temadrøftelse om bibliotekstilbud
 • Kulturtårnet

27. oktober 2022

 • Temadrøftelse om idræt

Sager, hvor dato ikke er endeligt fastlagt:

Kultur- og Fritidsaktiviteter

 • Evaluering af Copenhagen 2021
 • Opfølgning på fordeling af midler til padeltennis
 • Evaluering af kriterier for udvalgets disponible midler
 • Temadrøftelse om takster
 • Skulpturkonkurrence for kvindelige kunstnere
 • Temadrøftelse om kunst, vækstlag og Nikolaj
 • Mulige placeringer til vinterbadefaciliteter
 • Kulturkort
 • Temadrøftelse om ledige m2
 • Musikhuset København

Økonomi, Digitalisering og Organisation

 • Forslag til ændret takstmodel

Borgerservice og Myndighed

 • Budgetpakke: Udsatte boliger
 • Budgetpakke: Uddannelsesråd
 • Budgetpakke: Erhvervsliv/vækst

Beslutning

Indstillingen blev godkendt i forbindelse med dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden). 
Til top