Mødedato: 11.08.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Meddelelser

Beslutning

Følgende blev drøftet under punktet:

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede om at få en sag på om evaluering af Tour de France.

Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om fodboldbane i Nørrebroparken. Forvaltningen vender tilbage med en sag på udvalgsmødet den 29. september 2022.

 

Til top