Mødedato: 11.08.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Afbud: Mathilde Kastbjerg (C) på grund af studietur med Socialudvalget.

Dagsordenen blev godkendt.

Mødet sluttede kl. 18.00.

Til top