Mødedato: 11.05.2023, kl. 17:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Anlægsregnskaber over og under 2 mio. kr.

Se alle bilag

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende aflæggelsen af de afsluttede anlægsregnskaber for projekter over og under 2 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet anlægsregnskaber for seks afsluttede projekter på over 2 mio. kr. og to afsluttede projekter på under 2 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område. 

De afsluttede anlægsregnskaber på over 2 mio. kr. viser et samlet mindreforbrug på 539 t. kr., som primært skyldes, at renovering af faciliteterne i Kløvermarken var knap så omfattende som forudsat, samt at materialerne til projektet brugervenlig adgang til svømmehaller var billigere end forventet. De afsluttede anlægsprojekter på under 2 mio. kr. viser et mindreforbrug på 2 t. kr. Det samlede mindreforbrug tilbageføres til kassen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at anlægsregnskaberne for afsluttede anlægsprojekter godkendes, jf. tabel 1 og 2.
  2. at mindreforbruget tilbageføres til kassen, jf. tabel 3

Problemstilling

For hvert anlægsprojekt over og under 2 mio. kr. skal der udarbejdes et anlægsregnskab, jf. Københavns Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet anlægsregnskaber for seks afsluttede projekter over 2 mio. kr. og to afsluttede projekter på under 2 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Resultatet af projekterne fremgår af tabel 1 og 2. Anlægsregnskaberne med forklaring på afvigelserne er samlet i bilag 1.

De aflagte regnskaber viser et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.  netto i 2023 p/l. Det samlede mindreforbrug for anlægsregnskaberne i 2023 tilbageføres til kassen, når det er endeligt godkendt af Borgerrepræsentationen.

Væsentlige afvigelser

Afvigelsen på renovering af faciliteterne på Kløvermarken på 0,4 mio. kr. skyldes, at projektet blev billigere, idet den nødvendige renovering var knap så omfattende som først antaget. De indkomne tilbud var desuden lavere end forventet. Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. på brugervenlig adgang til svømmehaller skyldes, at materialerne var billigere end forventet.

Tabel 1 - Resultat af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Projekt

(1.000 kr., løbende priser)

Rådighedsbeløb

Forbrug

Afvigelse

Afvigelse i procent

Brugervenlig adgang til svømmehaller (Udgifter)

2.068

1.943

125

6%

Brugervenlig adgang til svømmehaller (Netto)

2.068

1.943

125

6%

 

Badesikkerhed og bedr arbejdsmiljø (Udgifter)

6.250

6.214

36

0,6%

Badesikkerhed og bedr arbejdsmiljø (Netto)

6.250

6.214

36

0,6%

 

 

 

 

 

IT-løsninger til byens turister (udgifter)

3.383

3.383

0

0%

IT-løsninger til byens turister (Netto)

3.383

3.383

0

0%

 

 

 

 

 

SÅ-Opsætning af infoskærme (Udgifter)

7.970

7.970

0

0%

SÅ-Opsætning af infoskærme (Netto)

7.970

7.970

0

0%

 

Renovering af faciliteterne på Kløvermarken (Udgifter)

2.989

2.634

354

12%

Renovering af faciliteterne på Kløvermarken (Netto)

2.989

2.634

354

12%

 

Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset (udgifter)

5.153

5.130

23

0,4%

Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset (Netto)

5.153

5.130

23

0,4%

I alt

27.813

27.274

539

1,9%

*Anlægsregnskaber opgøres i prisniveauet for det år, hvor regnskabet aflægges.

Tabel 2 – Resultat af anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Udvalg:

1.000 kr.

Bevilling (U)

Bevilling (I)

Forbrug (U)

Forbrug (I)

Forklaring af afvigelse

Aktiveret (beløb)

2060 Kultur og Fritid-anlæg

Nybyggeri Havnebadet Fisketorvet (planlægningsbevilling)

68

68

0

Screening skøjtebane Genforeningspladsen

202

200

2

I alt

270

 

268

 

 

 

Tabel 3 – Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.

(2023 p/l)

Varig?
ja/nej

 

2023

2024

2025

 

2

KFU

2060 – Anlæg

U

-541

0

0

Nej

2

ØU

Finansposter (kassen)

U

541

0

0

Nej

I alt

541

0

0

Økonomi

Det samlede mindreforbrug på 0,5 mio. kr. tilbageføres til kassen, når det er endeligt godkendt af Borgerrepræsentationen.

Videre proces

Anlægsregnskaberne oversendes til Intern Revision og Økonomiforvaltningen og forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

Søren Tegen Pedersen

                                                                                       /Kristian Bay Knudsen

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet den 11. maj 2023:

Indstillingen blev godkendt.

Niels Peder Ravn og Karina Bergmann deltog ikke i behandlingen.

Til top