Mødedato: 11.05.2023, kl. 17:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Kultur- og Fritidsudvalget møde d. 11.05.2023, 17:00