Mødedato: 11.05.2023, kl. 17:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

B-sag: Forlængelse af nuværende fordeling mellem offentlig tid og foreningstid i varmtvandsbassinet i Valby Vandkulturhus

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere besluttet at forlænge fordelingen mellem offentlig tid og foreningstid i varmtvandsbassinet i Valby Vandkulturhus til og med september 2023 grundet renovering af varmtvandsbassinet på Amager Hospital. Renoveringen af varmtvandsbassinet på Amager Hospital har nu vist sig at blive mere omfattende end først antaget, og Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) forventer derfor, at varmtvandsbassinet først kan åbne igen i januar 2024. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om den nuværende fordeling af tider i Valby Vandkulturhus skal forlænges frem til udgangen af 2023.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget forlænger den nuværende fordeling mellem offentlig tid og foreningstid i varmtvandsbassinet i Valby Vandkulturhus frem til udgangen af 2023.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 18. august 2021 at ændre fordelingen mellem offentlig tid og foreningstider, så der blev frigivet 24 ugentlige bassintider til foreningstider resten af 2021. Årsagen til ændringen var en ekstraordinær efterspørgsel efter tider i varmtvandsbassiner grundet renovering af varmtvandsbassinerne på Amager Hospital og i Vandkulturhuset i DGI Byen samt lukningen af varmtvandsbassinet på Rigshospitalet.

Den 13. december 2021 besluttede udvalget at forlænge fordelingen til og med 2022, og den 29. september 2022 besluttede udvalget at forlænge fordelingen til og med september 2023.

KEID forventer, at varmtvandsbassinet på Amager Hospital først kan åbne igen i januar 2024, da vedligeholdelsen igen bliver mere omfattende end forventet.

Løsning

KEID har tidligere fået udarbejdet en tilstandsvurdering af konstruktioner og tekniske installationer i varmtvandsbassinet på Amager Hospital. Tilstandsvurderingen viste, at der var behov for en større renovering. Derfor vil både projektering og renovering tage længere tid. Til gengæld vil anlægget efterfølgende være i god stand samt med bedre vandbehandlingsanlæg og arbejdsmiljø for dem, der drifter badet.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller derfor, at Kultur- og Fritidsudvalget forlænger den nuværende fordeling mellem offentlige tider og foreningstider i varmtvandsbassinet i Valby Vandkulturhus yderligere, så fordelingen også er gældende frem til udgangen af 2023.

Økonomi

Pris for konvertering af offentlig tid til foreningstid (dækning af forvaltningens tab af indtægt) er baseret på besøgstal fra 2019.

Udgiften i 2023 finansieres som hidtil via uforbrugte midler for 2023 til driften af varmtvandsbassinet på Amager Hospital under renoveringen.

Videre proces

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, orienterer Kultur- og Fritidsforvaltningen de berørte foreninger og aftenskoler.

 

Søren Tegen Pedersen

/Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet den 11. maj 2023:

Indstillingen blev godkendt i forbindelse med behandlingen af dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).

Til top