Mødedato: 11.05.2023, kl. 17:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 11. maj 2023:

Bente Møller havde meldt afbud til mødet.

Efter aftale med udvalget begyndte mødet tidligere end berammet (nyt starttidspunkt var 16.30).

Udvalget besluttede at behandle dagsordenens punkter 6, 7 og 8 inden punkt 2 på dagsordenen.

Udvalget besluttede at behandle punkterne 3 og 4 om sociale indsatser under ét.

Niels Peder Ravn og Karina Bergmann mødte kl. 16:41 under behandlingen af punkt 8. Forinden var punkt 6 og 7 behandlet som de første på dagsordenen.

Udvalget godkendte følgende foretræder:

  1. Mads Taudal Nyeng og Jonas Kleis fra Foreningen Spillestedet Stengade havde foretræde for udvalget vedrørende dagsordenens pkt. 13. Chef for Kunst og Historie Marius Hansteen og kontorchef Nanna Bugge deltog under foretrædet.

  2. Henrik Jansberg fra Dansk Musiker Forbund Hovedstaden havde foretræde for udvalget vedrørende dagsordenens pkt. 14. Chef for Kunst og Historie Marius Hansteen og kontorchef Nanna Bugge deltog under foretrædet.

Foretræderne blev gennemført efter dagsordenens punkt 5.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet den 11. maj 2023:

Med ovenstående tilføjelser godkendte Kultur- og Fritidsudvalget dagsordenen.

Mødet sluttede kl. 19.27.

Til top