Mødedato: 25.08.2022, kl. 19:00
Mødested: Karens Minde Kulturhus, Stuen på 1.

Tillægsdagsorden for Kongens Enghave Lokaludvalg møde d. 25.08.2022, 19:00