Mødedato: 25.01.2024, kl. 19:00
Mødested: Karens Minde Kulturhus

Referat for Kongens Enghave Lokaludvalg møde d. 25.01.2024, 19:00