Søg
Mødedato: 22.08.2019, kl. 19:00
Mødested: ABC-Lokalet, Karens Minde, Wagnersvej 19

Referat for Kongens Enghave Lokaludvalg møde d. 22.08.2019, 19:00