Mødedato: 22.06.2022, kl. 18:45
Mødested: Kab-Huset, Enghavevej 81

Referat for Kongens Enghave Lokaludvalg møde d. 22.06.2022, 18:45