Mødedato: 22.02.2024, kl. 18:30
Mødested: Materielgården Vestre Kirkegård, indgang fra Bavnehøj Allé

Referat for Kongens Enghave Lokaludvalg møde d. 22.02.2024, 18:30