Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

Fastholdelse af underskudsgaranti til The Ocean Boy Princess Twice A Day Show

Se alle bilag
Scenekunstudvalget skal tage stilling til, om en reduceret underskudsgaranti på 12.000 kr. kan fastholdes til projektet "Ocean Boy Princess Twice a Day Show" på baggrund af, at ansøger har indleveret et reduceret budget og spilleplan. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget tager stilling til, om der kan fastholdes en reduceret underskudsgaranti på 12.000 kr. til projektet "Ocean Boy Princess Twice a Day Show"

Problemstilling

Projektet "Ocean Boy Princess Twice a Day Show" modtod i Scenekunstudvalgets møde den 23. marts 2023 en underskudsgaranti på 30.000 kr. til 15 forestillinger, afviklet 3/5/23-7/5/23. 

Ansøger har efterfølgende orienteret forvaltningen om, at projektet ikke har opnået den forventede finansiering og har derfor måtte reducere i budget og antal forestillinger til 6 forestillinger (bilag 2). Dette meddeler ansøger til forvaltningen i april 2023. Vedlagt er afsluttende regnskab for projektet (bilag 1) og oprindelig ansøgning (bilag 3-7). 

Da ændringerne er af så stor omfang, kan forvaltningen ikke godkende ændringerne administrativt og derfor forelægges de udvalget til godkendelse. Forvaltningen indstiller en fastholdelse af en reduceret underskudsgaranti på 12.000 kr. (6 x 2000 kr.). 

Ved en fejl er sagen ikke optaget på dagsordenen til mødet den 20. juni 2023, og sagen forelægges derfor udvalget i indeværende møde. 

Beslutning

Udvalget godkendte en fastholdelse af underskudsgaranti på 12.000 kr. 
Til top