Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

V2. Café Livas Cabaretter (august-december)

Se alle bilag
Ansøgning fra Livafonden af 1997 om 250.000 kr. til 77 forestillinger af Café Livas cabaretter august-december. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 77.000 kr. (77 x 1000 kr.) til 77 forestillinger

Beslutning

Udvalget bevilgede 77.000 kr. i underskudsgaranti til 77 forestillinger. 
Til top