Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

V27. DARK MATTERS

Se alle bilag
Ansøgning fra Black to Normal om 40.000 kr. til 2 forestillinger af "DARK MATTERS" på Blaagaard Teater. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 6.000 kr. (2 x 3000 kr.) til 2 forestillinger

Beslutning

Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 40.000 kr. til 2 forestillinger. 

Bevillingen øremærkes honorarer til dramatikere. 

Bevillingen er under forudsætning af, at budget for 2024 endeligt godkendes. 

Til top