Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

BU10. Dans, lille måge

Se alle bilag
Ansøgning fra Anna Hubner om 20.000 kr. til 10 forestillinger af "Dans, lille måge" på flere lokationer. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 20.000 kr. (10 x 2000 kr.) til 10 forestillinger

Beslutning

Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 20.000 kr. til 10 forestillinger. 

Bevillingen er under forudsætning af, at budget for 2024 endeligt godkendes. 

Til top