Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

D8. IT'S SO CUTE I'M GONNA DIE

Se alle bilag
Ansøgnign fra Gunilla Lind Danseteater om 36.000 kr. til 12 forestillinger af "IT'S SO CUTE I'M GONNA DIE" på Blaagaard Teater. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 24.000 kr. (12 x 2000 kr.) til 12 forestillinger

Beslutning

Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 36.000 kr. til 12 forestillinger. 

Bevillingen er under forudsætning af, at budget for 2024 endeligt godkendes. 

Til top