Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

V21. The Girl with a Hurricane Brain

Se alle bilag
Ansøgning fra Lydenskab om 150.000 kr. til 3 forestillinger af "The Girl With the Hurricane Brain" på Teater Sort/Hvid. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 6.000 kr. (3 x 2000 kr.) til 3 forestillinger

Beslutning

Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 25.000 kr. til 3 forestillinger.

Bevillingen øremærkes honorar til kunstnerisk personale ved forestillinger i København. 

Bevillingen er under forudsætning af, at budget for 2024 godkendes endeligt. 

Til top