Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

BU2. Omve'n Hjemve

Se alle bilag
Ansøgning fra Æ Teater om 196.000 kr. til 7 forestillinger af "Omve'n Hjemve" i Skuespilhuset. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 14.000 kr. (7 x 2000 kr.) til 7 forestillinger

Beslutning

Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 14.000 kr. til 7 forestillinger. 

Bevillingen er under forudsætning af, at budget for 2024 godkendes endeligt. 

Til top