Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

V14. HoHo Drama 6 & DramatikerSPLASH!

Se alle bilag
Ansøgningen fra dramafronten om 100.000 kr. til 65 forestillinger under "HoHo Drama 6 & dramatikerSPLASH!". 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 65.000 kr. (65 x 1000 kr.) til 65 forestillinger

Beslutning

Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 35.000 kr. til 65 forestillinger. 
Til top