Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

V13. The Antidote

Se alle bilag
Ansøgning fra Copenhage Platform om 10.000 kr. til 2 forestillinger af "The Antidote" på Bobuska. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger et tilskud på 4000 kr. (2 x 2000 kr.) til 2 forestillinger

Beslutning

Udvalget bevilgede et tilskud på 4.000 kr. til 2 forestillinger. 
Til top