Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

V8. I Trust You

Se alle bilag
Ansøgning fra Scene42 S/I om 24.000 kr. til 12 forestillinger af "I Trust You" på De Frie Udstillingbygning. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 12.000 kr. (12 x 1000 kr.) til 12 forestillinger

Beslutning

Udvalget bevilgede 12.000 kr. som underskudsgaranti til 12 forestillinger. 

Cecilie Ullerup Schmidt deltog ikke under punktet. 

Til top