Mødedato: 24.03.2023, kl. 15:00
Mødested: Skriftlig votering

Referat for Københavns scenekunstudvalg møde d. 24.03.2023, 15:00