Mødedato: 20.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, KFUs mødesal, 1. sal værelse 86

B4. Jeg Hedder Joop

Se alle bilag
Ansøgning fra Det første bogstav S/I om 26.000 kr. til 13 opførsler af forestillingen "Jeg hedder Joop" på ZeBU. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger et tilskud eller en underskudsgaranti på 26.000 kr. (13 x 2000 kr.)

Beslutning

Udvalget bevilgede 13.000 kr. i tilskud til 13 forestillinger. 
Til top