Mødedato: 20.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, KFUs mødesal, 1. sal værelse 86

V3. STORMEN

Se alle bilag
Ansøgning fra Shakes S/I om 75.000 kr. til 20 forestillinger af STORMEN i Ørstedsparken. 
 • Indstilling

  Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 40.000 kr. (20 x 2000 kr.)
 • Beslutning

  Thomas Markmann var inhabil til behandling af ansøgningen. 

  Da udvalget dermed ikke var beslutningsdygtige, sendes punktet i skriftlig votering. 

  Til top