Mødedato: 17.09.2019, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

V4. The Female Gaze

Se alle bilag
Ansøgning om 73.000 Kr. fra Alias Teaterproduktion til forestillingen The Female Gaze på Uppercut Danseteater, Kontor:Kollektivet og KGL Dansk

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget meddeler afslag da det vurderes, at det scenekunstneriske element ikke er bærende i projektet.

 

Beslutning

Udvalget besluttede at tildele underskudsgaranti til de forestillinger, der finder sted i København.
Til top