Mødedato: 07.03.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, KFU mødesal, 1. sal, værelse 86

Referat for Københavns scenekunstudvalg møde d. 07.03.2023, 15:30