Mødedato: 28.04.2022, kl. 18:30
Mødested: Lokale 204 (2. sal) EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Referat for Brønshøj-Husum Lokaludvalg møde d. 28.04.2022, 18:30