Mødedato: 26.08.2021, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen

 

Beslutning

Deltagere:

Hans S. Christensen, Thomas Bryde-Procida, Sune Vuorela, Kirsten Vibeke Møller, Søren Krøigaard, Pia Rasmussen, Elsebeth Thorlak, Ida Berendsen, David G. Kristensen (fra pkt. 4), Palle Lolk, Stine Skot, Ida Jørgensen, Lis Søkvist, Anne-Vibeke Kirkemann.

 

Afbud:

Christoffer Rosenkrands, Jarl Feyling, Jens Kristian Jensen, Mette Basbøll, Sabah Quarasnane, Trille Utzon-Frank, Søren Axel Cloos, Tahira Ashraf, Mikkel Houman, Pernille Høholt-Larsen.

 

Udeblev uden afbud:

Alina Protsyk, Sheikh Saleem Mohammad, Jeppe Schmidt-Hansen.

 

Formanden konstaterede, at Lokaludvalget var beslutningsdygtigt.

 

Ændring i dagsorden:

Formanden foreslog, at dagordenens 3 udskydes til efter dagsordenens punkt 4 og 5.

Lokaludvalget godkendte dagsordenen og tog den ændrede rækkefølge i dagsordenen til efterretning.

Til top