Mødedato: 26.08.2021, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken

Brønshøj-Husum Lokaludvalg møde d. 26.08.2021, 18:30